ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
Taling Chan Provincial Court

ศาลจังหวัดตลิ่งชัน